Werkwijze

Kennismaking (15 minuten)Good Vibes Coaching op een spelenderwijze manier.
Bel of mail mij voor een gratis en vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we kort de hulpvraag en ik zal aangeven wat ik voor jullie kan betekenen.

Intakegesprek (60 minuten)
Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en welke thema’s er spelen. Bovendien bekijken we wat de gewenste situatie is. Is coaching in een groepje leeftijdsgenoten waarbij kinderen van en met elkaar leren doeltreffend? Of is in deze situatie individuele coaching geschikter? Na het intakegesprek stel ik een trajectvoorstel op, die ik u per mail toe stuur. Ieder coaching traject is maatwerk. In overleg bekijken we hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Dit ligt meestal tussen de drie en tien sessies. Na het intakegesprek en mijn voorstel, beslist u over het verdere traject.

Coaching (60 minuten)
Ieder kind is uniek en daardoor ziet ieder coaching traject er anders uit. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag, werk ik met verschillende methodieken; diverse spellen, handpoppen, rollenspel, ontspanningsoefeningen, ontspanningsoefeningen / mindfulness, prentenboeken en verhalen, helpende gedachten, oplossingsgericht werken, creatieve activiteiten zoals tekenen en knutselen.
Ik streef naar een veilige omgeving én een vertrouwensband met het kind. Op die manier durven kinderen zich te uiten en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Tussenevaluatie bij individuele trajecten (15 tot 30 minuten)
Na de derde sessie vindt er een tussenevaluatie plaats waarin we de voortgang bespreken.Helpende gedachten bij Good Vibes Coaching.

Eindgesprek (30 minuten)
Wanneer het kind het vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te gaan, dan kan de coaching worden afgerond. Dit vieren we met een leuke afsluiter, waarbij we nog eens stilstaan bij alles wat het kind geleerd heeft.
Tijdens het eindgesprek met ouders evalueren we het coaching traject, we bekijken de huidige situatie en er is ruimte voor vragen en tips.

Tussentijds bellen/mailen
U kunt tussentijds altijd bellen of mailen.

Beroepsgeheim
Ik kan me voorstellen dat het spannend kan zijn om uw thuissituatie open en eerlijk met mij te delen. Bovendien weet u ook niet precies wat uw kind zal vertellen. Ik werk met een oordeelvrije houding en zoek met u mee naar oplossingen. Ik heb beroepsgeheim en ik zal vertrouwelijke informatie nooit zonder toestemming delen.