Coaching in groepjes

Moeite om voor jezelf op te komen? Of reageer je juist té fel? Ben je erg terug getrokken? Of meet je jezelf aan anderen door stoer over te komen? Ben je erg beïnvloedbaar en maak je niet je eigen keuzes? Vind je fouten maken verschrikkelijk? Leg je de lat te hoog voor jezelf? Of ga je moeilijke opdrachten liever uit de weg?  Dan is groepstraining bij Good Vibes misschien wat voor jou!

Tijdens de training werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen en eigenwaarden. We starten met de basis: het versterken van het zelfbeeld en bewustwording van emoties en gedrag. Na het aanbieden van de basis, leren de kinderen vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij onaangename of lastige situaties.

Hierbij wordt de koppeling gemaakt naar mindset; dat is je manier van denken en de wijze waarop je tegen jezelf praat. Je mindset wordt bepaald door de overtuigingen die je over jezelf hebt. Iemand met een vaste-mindset is ervan overtuigd dat kwaliteiten vaste eigenschappen zijn en dat deze verantwoordelijk zijn voor succes. Iemand met een vaste-mindset durft niet altijd zichzelf te zijn, ziet kwetsbaarheid als zwakte en vraagt niet graag om hulp. De grootste angst is om dom over te komen, te falen of zich afgewezen te voelen. Een vaste-mindset maakt het daardoor lastiger om je verder te ontwikkelen waardoor je minder bereikt dan mogelijk is. Iemand met een groei-mindset gelooft dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vast staan, maar dat je je verder kunt ontwikkelen. Iemand met deze houding durft meer zichzelf te zijn en ziet kwetsbaarheid als een kracht. Kinderen met een groei-mindset geloven dat je je kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.

In de deze training:

  • Leren kinderen kijken naar eigen gedrag en gevolgen ervan.
  • Leren kinderen dat gedachten van grote invloed zijn op hun emoties, zelfbeeld en prestaties.
  • Gedrag en situaties worden geoefend d.m.v. diverse spellen en actieve activiteiten.
  • We oefenen met het afsluiten voor prikkels.
  • We voeren gesprekken en krijgen/geven feedback.
  • Gebeurtenissen analyseren we via het 4G-model (gebeurtenis, gevoel, gedrag en gevolg).
  • Wij vieren samen de behaalde successen!

Samenwerking met ouders en leerkrachten:
Om kinderen de aangeleerde tools toe te laten passen in hun dagelijks leven, hebben zij de ondersteuning van hun ouders en het liefst ook hun leerkracht nodig. De kinderen krijgen opdrachten mee naar huis, waardoor zij werken aan hun persoonlijke leerdoel. Hierdoor ontwikkelen zij zich optimaal. Om ouders optimaal te betrekken bij de ontwikkelingen van het kind ontvangen ouders (en eventueel ook leerkrachten) na afloop van elke bijeenkomst een informatiebrief waarin de doelen en spelvormen die aan bod zijn gekomen, beschreven staan.

Inhoud
De sociaal weerbaarheidstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten. Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek met u en uw kind plaats waarin u de hulpvraag kunt aangeven.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen voordat de training start met mij kennis hebben gemaakt, zodat zij zich tijdens de eerste bijeenkomst al wat op hun gemak voelen. Indien gewenst is er tijdens de training contact met de leerkracht van uw kind, deze wordt op de hoogte gehouden van de inhoud van de training. Hierdoor kunnen de aangeleerde vaardigheden ook op school geoefend worden. Ouders ontvangen na afloop van elke bijeenkomst een informatiebrief waarin de doelen en werkvormen besproken worden, zodat ouders aan kunnen sluiten bij hetgeen wij hebben behandeld. Hierin zullen ook opdrachten voor thuis beschreven worden. Gedurende de training ondergaan de kinderen een ontwikkeling, er zal verandering zijn in reacties en gedrag. Het is van belang dat deze ontwikkeling nauwkeurig gevolgd en ondersteund wordt door de gehele omgeving van het kind. Na 8 bijeenkomsten vindt er, op verzoek van ouders, een evaluatiegesprek plaats.